30 marca 2020
Na służbie BHP ciąży na co dzień wiele obowiązków. Do jednych z nich zaliczyć możemy bez wątpienia przeprowadzanie kontroli nad warunkami pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
20 marca 2020
Nastał dość trudny dla Nas wszystkich czas. Czas zagrożenia epidemiologiczne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa to dla nas obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wielka próba, którą mam nadzieję przejdziemy pomyślnie. Na
17 marca 2020
Główny Inspektor Pracy zajął stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowe przeprowadzanie szkoleń w dziedzinie BHP. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz
17 marca 2020
W związku z obawą o rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19, zaistniała konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących to zagrożenie. Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji, z przykrością zawiadamiamy, że do

AKTUALNOŚCI

CZEMU AKURAT MY?

Created with WebWave CMS